Bán lô I Mỹ Phước 3 Bình Dương giá gốc chủ đầu tư

NHÀ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 - LÔ I MỸ PHƯỚC 3

 • Lô i1 Mỹ Phước 3 - Cần bán lô i1 Mỹ Phước 3 giá rẻ Tình hình là tôi có lô đất Mỹ Phước 3 cần bán gấp, giá rẻLô i1 Mỹ Phước 3. Vị trí đẹp - Ngay sát bên KCN Mỹ Phước 3 ...
  Được đăng 03:01 28 thg 11, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i2 Mỹ Phước 3 Lô i2 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i2 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i2 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:37 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i3 Mỹ Phước 3 Lô i3 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i3 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i3 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:36 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i4 Mỹ Phước 3 Lô i4 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i4 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i4 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:36 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i5 Mỹ Phước 3 Lô i5 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i5 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i5 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:30 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i6 Mỹ Phước 3 Lô i6 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i6 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i6 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:30 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i7 Mỹ Phước 3 Lô i7 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i7 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i7 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:30 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i8 Mỹ Phước 3 Lô i8 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i8 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i8 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:29 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i9 Mỹ Phước 3 Lô i9 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i9 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i9 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:29 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
 • Lô i10 Mỹ Phước 3 Lô i10 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i10 Mỹ Phước 3 giá rẻTrước tôi có mua lô i10 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước ...
  Được đăng 00:28 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức
Hiển thị bài đăng 1 - 10trong tổng số 84. Xem nội dung khác »

BẢNG GIÁ LÔ I MỸ PHƯỚC 3

seo google site Lô i1 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i2 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i3 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i4 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i5 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i6 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i7 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i8 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i9 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i10 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i11 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i12 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i13 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i14 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i15 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i16 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i17 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i18 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i19 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i20 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i21 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i22 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i23 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i24 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i26 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i27 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i28 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i29 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i30 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i31 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i32 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i33 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i34 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i35 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i36 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i37 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i38 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i39 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i40 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i41 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i42 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i43 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i44 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i45 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i46 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i47 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i48 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i49 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i50 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i51 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i52 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i53 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i54 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i58 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i59 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i64 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i65 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i66 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i67 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i68 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i69 Mỹ Phước 3, Bình Dương

seo google site Lô i70 Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lô i1 Mỹ Phước 3 - Cần bán lô i1 Mỹ Phước 3 giá rẻ

đăng 00:35 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 03:01 28 thg 11, 2016 ]

Tình hình là tôi có lô đất Mỹ Phước 3 cần bán gấp, giá rẻ
Lô i1 Mỹ Phước 3. Vị trí đẹp - Ngay sát bên KCN Mỹ Phước 3, dân đông
DT: 20x30 = 600m2 - Có lô góc 2 mặt tiền đường


 dân cư đông, nằm ngay trục đường Mỹ Phước - Tân Vạn
để rước tôi có mua đất Mỹ Phước 3, lô i1 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương


Nay tôi cần bán gấp lô i1 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Tình hình là tôi có lô đất Mỹ Phước 3, cần bán gấp giá rẻ 

Lô i1 Mỹ Phước 3. Vị trí đẹp, dân cư đông - Ngay Trung tâm Khu đô thị Mỹ Phước 3

DT: 20x30 = 600m2 - Có lô góc 2 mặt tiền đường (thổ cư, sổ riêng)

Giá bán đất Mỹ Phước lô H34 giao động từ 200 - 270 triệu (tùy vị trí).

P/s: Hỗ trợ vay NH, xin GPXD, tặng VLXD, bao sang tên

Với vị trí chiến lược lô h34 mỹ phước 3

Nằm ngay giao lộ 2 đường cấp QG Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành Đai 4. 

Đối diện là Trung tâm Hành chính Tài chính Thương mại Quận Bến Cát.
Xung quanh lô h34 mỹ phước 3 đã có chợ, trường học, khu sinh thái.
Đặc biệt, LÔ H34 MỸ PHƯỚC 3 không giới hạn thời gian xây dựng. 
Rất thuận tiện mở Cty, VP, nhà hàng, đầu tư ngắn hoặc dài hạn

Quý Anh Chị nào quan tâm liên hệ:  Anh Đức 094.56.57.188 (chủ đầu tư)


Lô i2 Mỹ Phước 3

đăng 00:35 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:37 27 thg 7, 2016 ]

Lô i2 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i2 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i2 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i2 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i3 Mỹ Phước 3

đăng 00:34 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:36 27 thg 7, 2016 ]

Lô i3 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i3 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i3 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i3 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i4 Mỹ Phước 3

đăng 00:34 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:36 27 thg 7, 2016 ]

Lô i4 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i4 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i4 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i4 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i5 Mỹ Phước 3

đăng 00:27 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:30 27 thg 7, 2016 ]

Lô i5 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i5 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i5 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i5 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i6 Mỹ Phước 3

đăng 00:27 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:30 27 thg 7, 2016 ]

Lô i6 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i6 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i6 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i6 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i7 Mỹ Phước 3

đăng 00:27 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:30 27 thg 7, 2016 ]

Lô i7 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i7 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i7 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i7 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i8 Mỹ Phước 3

đăng 00:26 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:29 27 thg 7, 2016 ]

Lô i8 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i8 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i8 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i8 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i9 Mỹ Phước 3

đăng 00:26 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:29 27 thg 7, 2016 ]

Lô i9 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i9 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i9 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i9 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

Lô i10 Mỹ Phước 3

đăng 00:26 27 thg 7, 2016 bởi Lê Tích Đức   [ đã cập nhật 00:28 27 thg 7, 2016 ]

Lô i10 Mỹ Phước 3 - Cần bán gấp lô i10 Mỹ Phước 3 giá rẻ
Trước tôi có mua lô i10 Mỹ Phước 3 thuộc Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương
Nay tôi cần bán gấp lô i10 Mỹ Phước 3 để về Sài Gòn làm ăn

1-10 of 84